Rudian Zekthi

VLERA E ÇASTEVE

Atëherë kur unë jetoja çdo çast

me atë që kisha jetuar

dhe tani që rroj çdo çast

me atë që do të vijë…

çdo gjë nuk ishte në vendin e vet

por më lart, më dlirë, më lirë,

varionte jeta në qiej,

çaste të madhërimit

të shijës së talentit, të dashurisë,

atëherë dhe sot

më lidh me këtë botë

e tashmja, që s’ka se si të më pëlqejë,

gjersa veç e tashme është

dhe e atëhershmja

është thjesht ardhmëri…

Leave a Reply

Your email address will not be published.