MODERN EDHE PAS 70 VJETËSH

Për hartimin e këtij fjalori punuan mendjet e gjuhëtarëve më në zë të shqipes: E. Çabej, A. Krajni, O. Myderrizi, M. Domi, nën drejtimin