/

Poezi Kama Sywor KAMANDA GJAK NJERIU Zbutës të brigjeve të Nilit Bantutë duke shkelur tokat hyjnore, Ecin drejt përjetësisë, Përqafojnë dritën e yjeve të

Poezi

SHEKUJT E GËNJESHTRAVE Charles Bukowski një i njohur më shkruan nga Parisi për të më thënë se ende po flasin për kohën që e