NIÇE, KULTURA DHE ARTI

Jeta, mendon Niçe, është mizore dhe verbërisht irracionale, dhimbje dhe shkatërrim. Vetëm arti mund t’i japë një individi fuqinë dhe aftësinë për t’u përballur

LETËRSIA DHE FILOZOFIA

Heideggeri në tekstin Përfundimi i metafizikës dhe poezia, në saje të një analize të thellë vë në pah se të menduarit filozofik dhe poezia