METAFORË E MADHE E JETËS

Romani “Herezia e Dërvish Mallutës” i Teki Dërvishit është sinonim i të pushtetshmit, personi që ushtron pushtetin me anë të dhunës, fuqisë së ndëshkimit,

SHTYJENI PORTËN PA FRIKË

(Anisa Markarian, 15 DITË PRILLI) Alma ZENELLARI Nisur nga një kureshtje a joshje e emrit, vendosa të lexoj ditëprillet e Anisa Markariani-t, gruan me

POPRISHINI I KOHËS SONË

Monodrama “Vrasja e mushkonjës” është e shkruar në vargje, sepse për autorin Xhevdet Bajraj vargjet janë trualli që i krijon hapësirën e nevojshme për

POLITIKA DHE TEATRI

Ku mbarojnë fjalimet e pasionuara dhe ku fillon demagogjia? Si mund të njohim pikën përtej të cilës shprehja e nevojës për përvojë kolektive dhe