POLITIKA DHE TEATRI

Ku mbarojnë fjalimet e pasionuara dhe ku fillon demagogjia? Si mund të njohim pikën përtej të cilës shprehja e nevojës për përvojë kolektive dhe

KUINTESENCA E KOHËS AKTUALE

Çdo individ është një realitet më vete, e njerëzimi përbëhet nga larushia e realiteteve, sepse kjo panoramë gjendet brenda individit ku çdo gjë është

JETONTE PËR MUZIKËN DHE JO NGA MUZIKA

Duke lexuar monografinë “Bilbili i Çarshisë së Shkupit”, kushtuar këngëtarit Gani Grubit, të autorit Bajram Çupi, gjejmë shumë fakte e argumente të identifikimit, por