FIKJA E ZJARRIT PËR LËVIZJET KULTURORE

Sipas doktrinës komuniste, çdo veprimtari krijuese duhet të ketë mesazh konstruktiv, mision edukativ, ideologjikisht utilitar Arbën XHAFERI Lëvizjet kulturore fitojnë peshë nëse pas tyre